Till startsidan

Horns Rev 1

Horns Rev 1
Om du står på Jyllands västkust och ser ut mot horisonten kan du nätt och jämnt skymta en av världens största vindkraftsparker, knappt 20 kilometer utanför kusten i Nordsjön. Där, på Horns Rev, är vindförhållandena perfekta för vindkraftsproduktion.

Fakta och tekniska fördelar

Horns Rev 1 vindkraftspark bidrar till Vattenfalls mål att fördubbla vindkraftsproduktionen under de kommande 10–15 åren. Vindkraftsparken ligger också i linje med den danska regeringens mål att bygga ut vindkraftsproduktionen med havsbaserade vindkraftsparker.

En vindkraftspark till havs producerar nästan dubbelt så mycket elkraft som en liknande vindkraftspark på land, eftersom vindförhållandena till havs är gynnsammare. Vid Horns Rev blåser vinden i genomsnitt 10 meter per sekund, vilket utgör perfekta förhållanden för att producera vindkraft. Det är även viktigt att vattnet är relativt grunt för att det inte ska bli orimligt dyrt att bygga en vindkraftspark – ju djupare vatten desto mer kostar projektet. Vid Horns Rev är vattendjupet mellan 6 och 14 meter.

För att vindkraftverkens kapacitet ska kunna utnyttjas maximalt har de byggts 560 meter från varandra. De 80 vindkraftverken har installerats på en yta av totalt 20 kvadratkilometer.

Vingarna är 39 meter långa och har snurrat sedan 2002. Hela anläggningens totala effekt är 160 MW.

Vindkraftverken är sammankopplade i ett elnät med en spänning på 33 kilovolt. Den producerade elkraften leds vidare till en transformatorplattform i utkanten av vindkraftsparken. Här transformeras spänningen upp till 150 kV innan elkraften leds till fastlandet vid Hvidbjerg Strand via en 21 kilometer lång undervattenskabel.

Undervattenskabeln är tillverkad i Norge, och den är den första plastisolerade 150 kV-kabeln i världen. Med en diameter på 19,2 centimeter är det också den grövsta undervattenskabel som hittills tillverkats.

Mer information (öppnas i nytt fönster)