Till startsidan

Näverede

Näverede
Näverede är Vattenfalls näst största vattenkraftverk längs Indalsälven. Kraftverket togs i drift 1955. Det använder en Kaplan-turbin och utnyttjar en fallhöjd på 13 meter.

Många av Vattenfalls vattenkraftverk togs i drift under den stora utbyggnadsperioden 1950–1960. Femtio år senare behöver åtskilliga av dessa kraftverk få nya delar och repareras för att fortsätta att fungera. Som en del av Vattenfalls förnyelseplan har Näverede kraftverk genomgått flera renoveringar som ska förlänga dess livslängd. Båda aggregaten i kraftverket har förnyats. Turbinen har fått ett nytt löphjul med ett oljefritt nav, vilket minskar påverkan på miljön. Dessutom har flera andra renoveringar gjorts som ökar kraftverkets verkningsgrad.

Mer information (öppnas i nytt fönster)