Till startsidan

Tiefstack – på historisk mark

Tiefstack kraftvärmeverk
Tiefstack kraftvärmeverk producerar nästan hälften av all den fjärrvärme som förbrukas i Hamburg. Kraftvärmeverket ligger på en historisk plats: här startade Hamburg-företaget Elektrizitäts-Werke AG sitt första större kraftverk redan 1917. Det nuvarande kraftvärmeverket togs i drift 1993. 2009 ökades produktionseffekten för både el och fjärrvärme i Tiefstack genom ytterligare ett kraftvärmeverk som eldas med naturgas.

Fakta om Tiefstack kraftvärmeverk

Kraftverket har enheter för både normalbelastning och toppbelastning. Enheterna för normalbelastning eldas med stenkol, medan de två värmepannorna för toppbelastning eldas med naturgas och lättolja. Kraftvärmeverket är utrustat med den senaste reningstekniken för att garantera att rökgaserna från den 120 meter höga skorstenen ligger väl inom godkända utsläppsnivåer.