Till startsidan

Kraftvärmeverket i Buch

Kraftvärmeverket i Buch

Fakta – kraftvärmeverket Buch och dess historia

2014 vidareutvecklades kraftvärmeverket Buch till ett gaskombiverk när en ny gasturbin samt en ångturbin med avgaspanna togs i drift. Här produceras nu både el och värme med hjälp av den mindre utsläppsbelastande kraftvärmetekniken. Utnyttjandegraden för bränslet ligger på cirka 90 procent för hela processen. Dessutom används spillvärme från så kallad deponigas som uppstår vid deponeringsanläggningen i Schwanebeck, och därmed täcker kraftvärmeverket upp till 20 procent av fjärrvärmebehovet i Buch. 

Anläggningen i Buch står sedan 1905 för miljöeffektiv energiproduktion. År 2006 blev kraftvärmeverket det första att använda högtemperaturförbränning. Tekniken används för utvinning av latent och lönsamma mängder värme från outnyttjade rökgaser. 2007 byggdes en uttjänt oljetank om till värmeackumulator, som rymmer hela 2 miljoner liter vatten (upp till 95 °C). På sikt ska även den andra oljetanken byggas om till värmeackumulator. Syftet är att optimera värmeproduktionen och göra elproduktionen mer flexibel.

Mer information (öppnas i nytt fönster)