Om Vattenfalls produktion

Vattenfall producerar värme och el från olika energikällor: vindkraft, vattenkraft, biomassa, solenergi, kärnkraft, kol och gas. För att kunna leverera energi till samhället på ett kontinuerligt och tillförlitligt sätt behöver vi flera olika energikällor. Vi fokuserar på förbättringar av hållbara lösningar och produktion med låga utsläpp.

Våra största vindkraftverk

Hollandse Kust Zuid

Hollandse Kust Zuid

Turbinerna i Hollandse Kust Zuid har en total kapacitet på 1,5 GW.
Kriegers Flak

Kriegers Flak

Kriegers Flak är Skandinaviens största vindkraftspark till havs.
Horns Rev 3

Horns Rev 3

Vindkraftsparken Horns Rev är en milstolpe för Vattenfalls produktion av vindkraft.

Våra största kraftverk

Ringhals

Ringhals

Ringhals kärnkraftverk ägs av Vattenfall och Sydkraft Nuclear Power. Det är en av de största arbetsplatserna i Hallands län.
Forsmark

Forsmark

2020 nådde Forsmark en milstolpe då det varit i drift i 40 år. Under den tiden hade det producerat över 850 TWh.
Goldisthal Pumped-storage Power Plant

Goldisthal

Goldisthal pumpkraftverk har varit i drift sedan 2004. Det ligger vid floden Schwarza i den västra delen av bergskedjan Thüringer Schiefergebirge.