Till startsidan

Goldisthal pumpkraftverk

Goldisthal pumpkraftverk
Goldisthal pumpkraftverk ligger i östra delen av förbundslandet Thüringen vid floden Schwarza. Kraftverket togs i drift 2003–2004 och är ett av de största och modernaste kraftverken i sitt slag i Europa med en effekt på 1 053 MW

Fakta om Goldisthal pumpkraftverk

Kraftverket är byggt i ett bergrum. Det övre vattenmagasinet rymmer 12 miljoner m3. Det övre vattenmagasinets ringdamm är totalt 3 370 meter lång. De två ledningarna från vattenmagasinet till det underjordiska kraftverket har en total längd på över 800 meter och en höjdskillnad på 302 meter.

För att producera el använder kraftverket den överskottsel som produceras i brunkolskraftverk under perioder med lägre efterfrågan. Under dessa perioder pumpas vattnet genom ledningarna från ett undre till ett övre vattenmagasin. Om efterfrågan på el plötsligt ökar under perioder med hög belastning leds vattnet tillbaka genom ledningarna och driver vattenturbinerna i det underjordiska kraftverket så att de producerar el.