Till startsidan

Hohenwarte I pumpkraftverk

Hohenwarte I.

Historia och fakta

Den första turbingeneratorn i pumpkraftverket Hohenwarte I togs i drift 1942. Ytterligare två turbiner byggdes 1959, vilket gjorde att effekten ökade till 63 MW.

Floden Saale, som spärrats av med en damm, utgör det övre vattenmagasinet som är 27 km långt och har en lagringskapacitet på 180,86 miljoner m³. (Dammen byggdes ursprungligen för att kontrollera flodens vattenflöde.) Eichicht-dammen används som undre vattenmagasin för pumpkraftverken Hohenwarte I och II. Den har en lagringskapacitet på 5,21 miljoner m³.