Till startsidan

Hohenwarte II pumpkraftverk

Hohenwarte II pumpkraftverk

Hohenwarte II pumpkraftverk – historia och fakta

Pumpkraftverket Hohenwarte II har varit i drift sedan 1966. Det har åtta enheter och är det största vattenkraftverket i floden Saale. Det övre vattenmagasinet är helt konstgjort och saknar naturliga tillflöden. Den rymmer 3,02 miljoner m³ vatten. Eichicht-dammen används som undre vattenmagasin för pumpkraftverken Hohenwarte I och II. Vattenkraftsgeneratorerna är installerade i ett kraftverk i det undre magasinet.