Till startsidan

Echteld vindkraftspark

Echteld vindkraftspark

Samarbetet mellan provinsen Gelderland och Nuon resulterade i Echteld vindkraftspark. Förberedelserna för att bygga vindkraftsparken påbörjades 2007 och den invigdes i november 2008. Vid invigningen talade Annelies van der Kolk från Gelderlands regionala myndigheter om ansvaret som vilar på myndigheterna i provinserna och kommunerna. 

Provinsen Gelderland har satt upp ett mål om att minska utsläppen av koldioxid. Klimatprogrammet för Gelderland 2008–2011 – Aanpakken en Aanpassen (Åtgärda och anpassa) – är ett steg på vägen mot att nå detta mål.

Som en del av programmet vill provinsen att 100 MW vindkraft ska byggas under 2011. Det kräver cirka 50 vindkraftverk. Provinsens huvudmål är en klimatneutral energibalans 2050, och i det spelar vindkraften en viktig roll. Annelies van der Kolk underströk därför att för att lyckas krävs att de nationella, regionala och kommunala myndigheterna alla tar sitt ansvar och undanröjer de hinder som finns för att bygga vindkraftsparkerna.  

Vindkraftsparken i Echteld består av fyra vindkraftverk på 2 MW vardera. Nuon utvecklar också vindkraftsparker på andra platser i Gelderland, bl.a. i Duiven och Buren.

Mer information (öppnas i nytt fönster)