Till startsidan

Vindkraftsparken Hagesholm

Vindkraftsparken Hagesholm
Hagesholm vindpark ligger i Holbæk kommun. Från början var området en del av Lammefjorden. Efter att närmare 6 000 hektar av fjorden fördämts och torrlagts i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet består området nu i huvudsak av jordbruksmark. Den välkända Lammefjord-moroten kommer just härifrån.

Fakta om utvecklingen av vindkraftsparken Hagesholm

Hagesholm är Själlands största landbaserade vindkraftspark. Etableringen av vindkraftsparken är en viktig komponent i Vattenfalls ambition att vara ett ledande företag inom hållbar och förnybar energi.

De tio vindkraftverken som ingår i Hagesholms vindkraftspark är vart och ett 126,5 meter högt och är väl synliga landmärken för besökare i området.

Mer information (öppnas i nytt fönster)