Till startsidan

Hollandsbjerg vindkraftspark

Hollandsbjerg vindkraftspark
År 2017 hade vindkraftsparken Hollandsbjerg en produktion motsvarande 8 150 hushålls årliga elanvändning, men potentialen är mycket större.

I Norddjurs, där vindkraftsparken Hollandsbjerg ligger, hade kommunen för några år sedan en kommunplan som möjliggjorde utbyte av befintlig vindkraftspark, så att lite fler och större vindkraftverk kunde producera fyra till fem gånger mer el. Efter att kommunen tog bort vindkraftverksförnyelsen från kommunplanen har Vattenfall tills vidare skrinlagt planerna på en förnyelse av parken.

Holländskt skeppsbrott

Hollandsbjerg lär ha fått sitt namn från ett holländskt skeppsbrott på Randers Fjord för länge sedan. Området är, som namnet antyder, kuperat, och från fjorden syns kullen Hollandsbjerg och sluttningen ned till vattnet tydligt. Fynd längs kuststräckan vittnar om att det funnits bosättningar på stället ända sedan stenåldern.

Mer information (öppnas i nytt fönster)