Till startsidan

Jänschwalde vindkraftspark

Jänschwalde vindkraftspark

Fakta om Jänschwalde vindkraftspark

Jänschwalde vindkraftspark ligger nära staden Cottbus i det tyska förbundslandet Brandenburg. Den togs i drift 2004 och består av sex V90-vindkraftverk från Vestas. Varje vindkraftverk är 105 meter högt (navhöjd) med en rotordiameter på 90 meter och en nominell effekt på 2 MW. Den totala höjden är 150 meter.

Vindturbinerna är konstruerade för obemannad drift och fjärrkontrolleras dygnet runt, alla årets dagar, av ett datoriserat övervakningssystem. Vindkraftsparken ägs och sköts av Vattenfall medan underhållet är utlagt på entrepenad hos Vestas. För att minimera icke schemalagda stopp, genomgår vindturbinerna regelbunden service.

Mer information (öppnas i nytt fönster)