Till startsidan

Kraftvärmeverket Klingenberg

Kraftvärmeverket Klingenberg

Fakta – kraftvärmeverket Klingenberg och dess historia

Klingenberg-kraftverket togs i drift 1927. År 1970 påbörjades en omfattande ombyggnad av kraftverket. Bland annat ändrade man kraftverkets tekniska konstruktion, och i stället för att vara ett kondenskraftverk blev det nu ett kraftvärmeverk. Ett kondenskraftverk producerar enbart el med hjälp av värme, medan ett kraftvärmeverk producerar både el och värme, vilket är en mer miljöneutral process. Kraftverket drivs av naturgas och står för huvuddelen av fjärrvärmeförsörjningen till östra Berlin.