Till startsidan

Laxede

Laxede
Laxede kraftverk är ett konventionellt vattenkraftverk som är byggt ovan jord. Det ligger i Stora Luleälven, 28 kilometer nedströms den plats där Lilla Luleälven mynnar ut i Stora Luleälven.

Konventionellt kraftverk

Byggarbetet påbörjades 1958. Den ursprungliga effekten uppgick till 116 MW som producerades av två aggregat. Eftersom Luleälven användes för att flotta timmer byggdes även en 122 meter lång flottningskanal som kunde hantera 10 000–24 000 stockar per timme.

Tjugo år efter invigningen byggdes Laxede kraftverk ut med ett tredje aggregat.

Sedan flera år tillbaka genomför Hydro stora upprustningar av och investeringar i kraftverken. Turbiner, generatorer och transformatorer byts ut mot ny utrustning med högre verkningsgrad. I februari blev renoveringen av aggregat 1 i Laxede klar.

Renoveringen innebär bland annat att kraftstationens livslängd ökas med cirka 40 år, verkningsgraden blir högre och att både den inre och yttre miljön förbättras genom att oljeanvändningen minskas avsevärt. Andra vinster är bättre arbetsmiljö och underhåll.

Om Luleälven

Vattenkraft är en pålitlig, säker och förnybar energikälla. Idag tillgodoses nästan hälften av Sveriges totala elbehov med hjälp av vattenkraft. Luleälven, som Laxede tillhör, är Vattenfalls och Sveriges viktigaste älv för produktion av vattenkraft.

Mer information (öppnas i nytt fönster)