Till startsidan

Kraftvärmeverket Lichterfelde

Kraftvärmeverket Lichterfelde

Fakta – kraftvärmeverket Lichterfelde och dess historia

Kraftvärmeverket Lichterfelde ligger i södra Berlin. Sedan det togs i drift 1972 har det moderniserats upprepade gånger. Åren 1988, 1997 och 1998 byggdes de tre värmeproducerande enheterna om från tjockolje- till naturgasdrift. Därmed kunde utsläppen reduceras. En av dessa tre enheter har avvecklats under slutet av 2015.

Framtidsplanerna för Lichterfelde-kraftverket

För att även i fortsättningen kunna erbjuda södra Berlin en effektiv och resurssnål ström- och fjärrvärmeförsörjning bygger nu Vattenfall ett nytt effektivare kraftvärmeverk med gas- och ångturbiner, som därmed inte påverkar miljön lika mycket. Det nya kraftverket uppförs på den fria ytan mellan de befintliga kyltornen och Barnackufer-vägen