Till startsidan

Kraftvärmeverket Lichterfelde

Kraftvärmeverket Lichterfelde
Delstaten Berlin har som mål att bli klimatneutral till 2050 och att minska utsläppen av växthusgaser i staden med 95 procent jämfört med 1990. Som en aktiv partner på Berlins väg mot klimatneutralitet fokuserar Vattenfall sin strategi på att möjliggöra en fossilfri el- och värmeförsörjning inom en generation. För Berlins värmeövergång gör Vattenfall stadens kraftvärmeverk och energiinfrastrukturer redo för framtiden.

Fakta om kraftvärmeverket i Lichterfelde och dess historia

Kraftvärmeverket Lichterfelde ligger i södra Berlin. Den har moderniserats flera gånger sedan den togs i bruk 1972. Under 1988, 1997 och 1998 konverterades de tre värmeenheterna från eldning med tjockolja till eldning med naturgas. Den gamla anläggningen med sina tre kraftverksenheter har sedan dess helt avvecklats. Enhet 2 avvecklades i slutet av 2015. Block 1 och 3 avregistrerades i slutet av 2019.

En kraftvärmeanläggning som rustas för framtiden

Som en del av moderniseringsprogrammet för Berlin har Vattenfall byggt ett nytt, klimatvänligt kombikraftverk med gasturbin (CCGT) på kraftverkets område. Vattenfall uppfyller därmed ytterligare ett löfte i sitt klimatskyddsavtal som ingicks med delstaten Berlin 2009. Som ett sista steg i omvandlingsprocessen håller det gamla kraftvärmeverket nu på att monteras ned.

Det nya kraftvärmeverket säkerställer en effektiv och resurssparande leverans av el och stadsvärme till Berlins sydvästra del. Genom lägre koldioxidutsläpp bidrar den till Berlins förbättrade klimatavtryck. Koldioxidutsläppen minskar med 170 000 ton per år jämfört med den gamla och betydligt större anläggningen.

CCGT-anläggningen kompletteras av tre naturgaseldade varmvattengeneratorer som fungerar som spetslastanläggningar för att säkerställa en tillförlitlig värmeförsörjning under särskilt kalla dagar.

Nedmontering senast 2025

Det gamla kraftvärmeverket i Lichterfelde med sina tre kraftverksenheter har redan avvecklats helt och hållet.  Den 1 november 2019 avregistrerades de två sista återstående enheterna 1 och 3.

Förstora grafiken

De tre husen för värmepannor och de tre tillhörande skorstenarna, maskin- och pumphuset, byggnaderna för avsvavling av rökgaser och kyltornet 1 kommer att monteras ned. Nedmonteringen ska vara avslutad i slutet av 2025.

Enskilda konstruktioner och driftstödanläggningar i det gamla kraftvärmeverket kommer att fortsätta att användas. Det handlar bland annat om kyltorn 2 och 3, kylvattenkonstruktioner samt byggnader för administrativa funktioner och möten.