Till startsidan

Magnum

Magnum
Magnum ligger i Eemshaven i provinsen Groningen. Eemshaven har ett utmärkt läge med en modern hamn, gott om plats och en bra infrastruktur. Det finns tillräckligt med kylvatten och bra anslutningar till det befintliga kraftnätet.

Teknik

Det moderna och effektiva kraftverket består av tre kombikraftverk. Varje kombikraftverk består av en gasturbin, en ångturbin och en generator. Den här tekniken säkerställer en mycket hög verkningsgrad (runt 58 procent). Kraftverket har en produktionskapacitet på 1 311 MW, vilket är tillräckligt för att förse två miljoner hushåll med el varje dag.

Förgasningsteknik

Vattenfalls ambition är att i en framtida fas använda förgasningsteknik för att omvandla kol och biobränsle till gas i kombination med koldioxidavskiljning. Marknadsvillkoren och en stödbas spelar en stor roll för beslutet om huruvida investeringar ska göras för en sådan utveckling.

Mer information (öppnas i nytt fönster)

Naturgas