Till startsidan

Kraftvärmeverket Marzahn – en byggsten på vägen mot klimatneutralitet

Kraftvärmeverket Marzahn – en byggsten på vägen mot klimatneutralitet
Vattenfall strävar efter en fossilfri energiproduktion inom en generation. I Berlin har även platsen för ett kraftverk stor betydelse. En viktig byggsten i strävan efter klimatneutralitet är Marzahn, kraftvärmeverket med gas- och ångturbiner som togs i drift 2020.

Kraftvärmeverket Marzahn och dess historia

Kraftvärmeverket Marzahn byggdes 1970, och från början gick det under namnet Heizkraftwerk Lichtenberg. Med hjälp av kraftvärmeteknik har anläggningen försett östra Berlin med värme och el under årtionden. Kraftverket kopplades bort från nätet 2010, eftersom det inte längre kunde leva upp till kraven på miljövänlig, hållbar och ren energi.

Nybyggnation med hög verkningsgrad

Den nya anläggningen togs officiellt i drift i juni 2020. Den levererar klimatvänlig och tillförlitlig el till omkring 150 000 lägenheter. Med Marzahn och det likaledes gaseldade kraftvärmeverket Klingenberg har man byggt upp en kärna för värmeförsörjningen av totalt 450 000 hushåll i östra Berlin.

Effektivt och flexibelt

Kraftvärmeverket Marzahn är mycket flexibelt och kan snabbt ställas om från full- till dellast och omvänt. Dels kan anläggningen kompensera för den fluktuerande tillförseln av förnybara energislag till elnätet, dels står den för en stabil värmeförsörjning.

För att öka anläggningens effektivitet omvandlas bränsleenergin från den naturgas som används till el och värme i en termodynamisk kretsloppsprocess. Tack vare denna teknik och den beprövade kraftvärmetekniken uppnår kraftvärmeverket ett bränsleutnyttjande på upp till 90 procent.

Från Berlin till Berlin

De viktigaste delarna till anläggningen, som uppförts av Siemens, tillverkades i Berlin eller inom en radie på cirka 300 kilometer. Anläggningens hjärta, gasturbinen SGT5 2000E, kommer från turbinfabriken som ligger i stadsdelen Moabit i Berlin. Kopplingskomponenter, som vakuumbrytarna och generatorställverket, levererades från stadsdelen Siemensstadt i Berlin. Ångturbinen kommer från Görlitz, generatorerna från Erfurt, transformatorerna från Dresden och lågspänningsställverket från Leipzig. Endast mellanspänningsställverket har en lång resa bakom sig: det kommer från Gebze i Turkiet.

Mer information (öppnas i nytt fönster)