???backToStart???

Midskog

Midskog

Midskog 

Midskogs kraftstation är Vattenfalls nordligaste kraftverk i Indalsälven. Kraftverket togs i drift 1944. Det använder en Kaplan-turbin och utnyttjar en fallhöjd på 27 meter.

???headline.moreInformation???