Till startsidan

Mitte kraftvärmeverk

Mitte kraftvärmeverk

Historia och fakta om kraftverket

Mitte kraftvärmeverk byggdes under åren 1994–1996. När kraftvärmeverket togs i drift 1997 var det ett av de modernaste och effektivaste kraftvärmeverken i världen – det utnyttjar upp till 90 % av den energi som finns i bränslet. Kraftvärmeverket ligger i centrala Berlin och uppfyller EU:s senaste miljökrav.

Under planeringstiden fick dessutom fick unga konstnärer och arkitekter lämna förslag på hur kraftvärmeverket kunde utformas för att passa in i stadsmiljön.