Till startsidan

Kraftvärmeverket Moabit

Kraftvärmeverket Moabit

Fakta – kraftvärmeverket Moabit och dess historia

Moabit-kraftverket togs i drift år 1900. Anläggningen har ända från början varit banbrytande för utvecklingen av industriell kraftproduktion: hela vägen från de första ångmaskinerna och ångturbinerna, via ångturbinerna som 1923 var världens största, till de nutida koleldade pannorna.

1987–1989 byttes de centrala komponenterna i det gamla kraftvärmeverket ut mot ett nytt värmeblock med modern eldningsteknik. Själva byggnaden är ett minnesmärke och integrerades därför delvis vid nybyggnationen. 1990 tjänade det gamla kraftverket återigen som föregångare då ny, mer miljövänlig teknik med cirkulerande fluidbädd installerades i den nya pannenheten.

Sedan 2013 eldar man också med biomassa. Anläggningen anpassades då för sameldning med biomassa, och tack vare fluidbädden krävdes inga större förändringar för att det skulle bli möjligt att samtidigt bränna obehandlad biomassa. Beroende på tillgänglighet och ekonomi kan biomassan utgöra upp till 40 procent av den tillförda effekten.