Till startsidan

Kraftvärmeverket Moorburg

Kraftvärmeverket Moorburg
Kraftvärmeverket Moorburg sett från luften – i bakgrunden containerhamnen Altenwerder.

Moorburg vinner auktionen

Den 1 december 2020 beslöt den tyska myndigheten Bundesnetzagentur att i den första auktionsprocessen för att minska utsläppen från koleldad elproduktion ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av kraftverket Moorburg. Det innebär att kraftverket förväntas stängas redan under första halvåret 2021.

Hamburg-Moorburg kraftvärmeverk inte klassificerat som systemkritiskt

De fyra tyska nätoperatörer som är ansvariga för kraftöverföringen i regionen meddelade den 1 mars 2021 att Vattenfalls kraftverk Moorburg inte är kritiskt för systemstabiliteten i regionen. Som en följd av detta beslut stängdes kraftverket slutligen den 7 juli 2021.

Vätgasprojekt vid anläggningen i Hamburg-Moorburg

Vattenfall undertecknar en avsiktsförklaring med sina partner Shell, Mitsubishi Heavy Industries och Wärme Hamburg om byggandet av en elektrolysator med en kapacitet på 100 MW. Företagen planerar att i framtiden gemensamt producera vätgas från vind- och solkraft på kraftverksplatsen i Hamburg-Moorburg och att kunna använda den i närområdet. Förutom byggandet av en elektrolyserare med en kapacitet på 100 MW som fortfarande är skalbar, planeras också en framtida utveckling av området till en så kallad "Green Energy Hub". Det innebär att man undersöker i vilken utsträckning den befintliga infrastrukturen på Moorburgområdet kan användas i framtiden för att generera vätgas baserad på förnybara energikällor.