Till startsidan

Kraftvärmeverket Moorburg

Kraftvärmeverket Moorburg
Kraftvärmeverket Moorburg sett från luften – i bakgrunden containerhamnen Altenwerder.

Moorburg vinner auktionen

Den 1 december 2020 beslöt den tyska myndigheten Bundesnetzagentur att i den första auktionsprocessen för att minska utsläppen från koleldad elproduktion ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av kraftverket Moorburg. Det innebär att kraftverket förväntas stängas redan under första halvåret 2021.

 

Hamburg-Moorburg kraftvärmeverk klassificerat som inte systemkritiskt

De fyra tyska nätoperatörer som är ansvariga för kraftöverföringen i regionen meddelade den 1 mars 2021 att Vattenfalls kraftverk Moorburg inte är kritiskt för systemstabiliteten i regionen. Baserat på detta beslut kommer kraftverket att stängas för gott den 7 juli 2021.

 

Tillförlitlig energiförsörjning för Hamburg

Vardagen i en storstad går inte att föreställa sig utan en tillförlitlig energiförsörjning. Industri- och handelsföretag, som skapar många arbetsplatser i Hamburg, står för ungefär två tredjedelar av Hamburgs elbehov.

Kraftvärmeverket Moorburg har en potentiell produktionskapacitet på upp till elva miljarder kWh, vilket kan täcka hela Hamburgs energibehov. Det nya kraftverket garanterar på så sätt en säker baskraft i hansastaden och norra Tyskland och bidrar därmed till leveranssäkerheten.

 

Högre verkningsgrad – lägre utsläpp

Moorburg-kraftverket är ett av Europas mest effektiva stenkolskraftverk tack vare den höga verkningsgraden, som är hela 46,5 % vid elproduktion. När Moorburg körs på full effekt släpper anläggningen ut 25 % mindre koldioxid än de äldre stenkolkraftsverken. I det nya kraftverket används dessutom modern miljöteknik. Bland annat rökgasreningen gör att kraftverket inte bara klarar de stränga gränsvärdena för utsläpp av skadliga ämnen utan också till viss del underskrider dem i betydande grad.

 

Effektivare användning av kraftvärme

Kraftvärmeverket Moorburg är uppbyggt så att det förutom elektrisk energi även kan producera värme. Maximalt kan upp till 650 MW fjärrvärme utvinnas, vilket ger ett bränsleutnyttjande på cirka 60 %. Sedan hösten 2016 är anläggningen ett kraftvärmeverk som levererar processånga via en ångledning till företaget Holborn Europa Raffinerie GmbH som ligger strax bredvid. På så sätt kan en delmängd av den tillgängliga värmen användas och bara därigenom sparas 15 000 ton koldioxid per år in. Kraftvärmen från Moorburganläggningen bidrar till en mer effektiv energianvändning än vad som är möjligt vid separat el- och värmeproduktion.

 

En plats med tradition

Platsen vid floden Elbe har en lång tradition och har länge använts för elproduktion. Den nya kajanläggningen gör att man nu även kan ta emot oceangående fartyg. Även lokala företag och Hamburgs hamn har nytta av anläggningen där stora mängder kol, aska och gips hanteras. Kraftverket och kajanläggningen garanterar inte bara en stabil utveckling för Hamburg, utan även goda förutsättningar för nyinvesteringar och fler arbetstillfällen.

 

Skydd för Elbe och fiskar

Utöver ett stort antal miljöskyddsåtgärder bidrar en ny fisktrappa på Elbes norra bank i närheten av Geesthacht till fiskpopulationernas utveckling. Den tekniskt innovativa fisktrappan gör det möjligt för vandrande fiskar att utan hinder ta sig uppströms till sina lekområden. Sedan fisktrappan öppnades i augusti 2010 har över två miljoner fiskar av nästan 50 olika arter kunnat nå Elbes övre lopp.

Mer information (öppnas i nytt fönster)