Till startsidan

Niederwartha

Niederwartha

Niederwartha pumpkraftverk – historia och fakta

Niederwartha pumpkraftverk, som har fyra enheter, byggdes mellan 1927 och 1930, och togs i drift 1930. Det ligger några kilometer väster om Dresden. Efter andra världskriget var man tvungen att ta pumpkraftverket ur drift, och det öppnades inte igen förrän 1954. 1960 kompletterades pumpkraftverket med två nya enheter, och effekten ökade då till 120 MW.*

Det övre vattenmagasinet har inrättats i en dal som stängts av med en dammbyggnad. Precis som det undre vattenmagasinet har det inga naturliga inflöden. När det finns överskottsel pumpas vattnet från det undre vattenmagasinet upp till det övre. Höjdskillnaden mellan de två magasinen är 143 meter. På så sätt kan ”el” lagras tillfälligt som vatten på en högre höjd. När behovet av el ökar kan man producera el genom att låta vattnet rinna tillbaka från den övre till det undre vattenmagasinet via turbinerna och generatorerna.

Det övre vattenmagasinet rymmer 1 981 miljoner m³ vatten.

*Endast två enheter har varit i drift i Niederwartha pumpkraftverk sedan 2001.