Till startsidan

Om Vattenfalls webbplats för kraftverk

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag. Tillsammans producerar vi elektricitet och värme från följande energikällor: biomassa, vatten, naturgas, kärnkraft, vind och solenergi. För att kunna leverera energi till samhället på ett kontinuerligt och tillförlitligt sätt behöver vi flera olika energikällor. Vi fokuserar på förbättringar av hållbara lösningar och produktion med låga utsläpp.

Om webbplatsen

På den här webbplatsen hittar du information om Vattenfalls kraftverk i Europa. Du kan läsa mer om varje enskilt kraftverk samt få information om de olika anläggningarnas historia och framtida planer. Observera att informationen kan skilja sig från Vattenfalls kvartalsrapportering på grund av andra kriterier för inkludering. Faktan om kraftverkens kapacitet ses över fyra gånger per år.

Anläggningar representerade på webbplatsen är:

  • kraftverk med nettokapacitet på 5 MW eller högre (med undantag för solkraftsparker)
  • kraftverk där Vattenfall AB har ett kontrollerande inflytande
  • kraftverk som inte är testanläggningar
  • kraftverk som har ett slutgiltigt investeringsbeslut

Om Vattenfall

Du kan läsa mer om Vattenfalls produktion och hållbarhetsarbete på vår (corporate) webbplats: group.vattenfall.com/se

Länkar till externa webbplatser

Den här webbplatsen innehåller länkar till externa webbsidor. Vattenfall ansvarar inte för innehållet på andra webbsidor eller produkter eller tjänster som kan erbjudas genom andra webbsidor.

Om Vattenfalls webbpolicy