Till startsidan

Kraftvärmeverket Reuter

Kraftvärmeverket Reuter

Fakta – kraftvärmeverket Reuter och dess historia

1930 togs kraftverket West (som numera är kraftvärmeverket Reuter) i drift i Berlinstadsdelen Spandau och var då avsett att täcka höglastperioder. Efter andra världskriget demonterades kraftverkets alla enheter. När sedan luftbron till Berlin etablerades 1948 kunde man börja återuppbygga kraftverket.

1956 byggdes det om till ett kraftvärmeverk, vilket gjorde det ännu viktigare ur strategisk synvinkel. Reuter-kraftverket var då det näst största kraftverket i hela Berlinområdet.

Numera har kraftvärmeverket Reuter en kraftverksenhet och en turbin. Ångpannan eldas med stenkol och har dessutom en högeffektiv rökgasreningsanläggning. Turbinen drivs av ånga från en intilliggande avfallsförbränningsanläggning.

Här produceras el och värme samtidigt med hjälp av den mindre utsläppsbelastande kraftvärmetekniken. Därigenom blir utnyttjandegraden för bränslet upp till 80 procent.