Till startsidan

Kraftvärmeverket Reuter West

Kraftvärmeverket Reuter West

Fakta – kraftvärmeverket Reuter West och dess historia

Kraftvärmeverket Reuter West ligger i nordvästra Berlin. Det består av två likartade kraftverksenheter som togs i drift 1987 respektive 1989. Här produceras el och värme samtidigt med hjälp av den mindre utsläppsbelastande kraftvärmetekniken. Därigenom blir utnyttjandegraden för bränslet upp till 80 procent.

Kraftverksenheterna eldas med stenkol, och båda är försedda med effektiva rökgasreningsanläggningar. Rester från förbränningsprocessen och rökgasreningen behandlas och återförs sedan i form av högkvalitativa råämnen till det ekonomiska kretsloppet.