Till startsidan

Söderfors

Söderfors

Långt innan vattenkraften började byggas i Sverige försåg Dalälven fabrikerna i Söderfors med mekanisk kraft. Söderfors stålverk grundades 1676 för att tillverka ankare till den svenska flottan. Den lilla bruksorten mitt i Dalälven överlevde stålkrisen och än idag produceras stål här. Så tidigt som i slutet av 1800-talet byggdes ett vattenkraftverk i Storforsen för att producera el till området.

Det gamla kraftverket ersattes med ett nytt

Under 1970-talet påbörjades arbetet med att ersätta det gamla vattenkraftverket med en ny anläggning och 1979 stod det nya kraftverket klart. Eftersom det redan fanns regleringsdammar för alla älvens tre armar kunde det nya kraftverket utnyttja nästan hela älvens flöde. Det nya kraftverket har två rörturbiner och utnyttjar en fallhöjd på fem meter. Den installerade effekten är 20 MW.

Mer information (öppnas i nytt fönster)