???backToStart???

Vindkraftsparken Westküste

Vindkraftsparken Westküste
Westküste är Tysklands första vindkraftspark. 30 vindkraftverk med en samlad effekt på 1 000 kW togs i drift i augusti 1987.

Vindkraftsparkens konstruktörer kunde dra nytta av den erfarenhet och infrastruktur som fanns inom Growian, ett stort vindkraftverk vid Kaiser-Wilhelm-Koog, och dessutom inhämta viktiga kunskaper om hur vindkraftverk kunde anslutas till ett regionalt kraftnät, om materialegenskaper och utformning av vindkraftsparker. Än idag är alla de kunskaper som samlats in under åren till glädje för hela sektorn. År 2000 blev Windenergiepark Westküste GmbH, i form av ett tekniknav, ett lokalt projekt inom EXPO 2000.

Efter det tredje repowering-projektet – som omfattade totalt 38 vindkraftverk – finns nu fyra vindkraftverk med en total kapacitet på 7 400 kW vid vindkraftsparken Westküste i Kaiser-Wilhelm-Koog. Vattenfalls andel är 20 %.

???headline.moreInformation???