Till startsidan

Clashindarroch, Aberdeenshire

Clashindarroch vindkraftverk
Clashindarroch vindkraftverk i Skottland öppnade i juni 2015.

Clashindarroch vindkraftverk är byggt och drivet av Vattenfall och består av 18 turbiner. Med en kapacitet på 36.9 MW kommer den årligen att kunna försörja 27.068 hushåll med energi, tillräckligt för att brygga fyra miljarder koppar te. 

Ett genomsnittsår kommer Clashindarroch vindkraftverk spara 49.000 ton CO2.