Till startsidan

DanTysk – klimatvänlig el från tyska Nordsjön

DanTysk – klimatvänlig el från tyska Nordsjön
Den havsbaserade vindkraftsparken DanTysk väst om ön Sylt och precis intill gränsen mot Danmark är en av de första stora marina vindkraftsparkerna som byggts i den tyska delen av Nordsjön.

Fakta om den havsbaserade vindkraftsparken

Hela vindkraftsparken täcker en yta om 70 kvadratkilometer, och den ligger 70 km utanför ön Sylt i Nordsjön. På grund av jordens krökning syns vindkraftsparken inte från ön. Vindkraftsparken omfattar 80 vindkraftverk från Siemens på vardera 3,6 MW. Med en total effekt på 288 megawatt kan parken tillhandahålla klimatvänlig el till uppemot 400 000 hushåll. Rotordiametern är 120 meter, och vindkraftverken är 148 meter höga. Fundamentmonopilerna som användes installerades på vattendjup om 21 till 32 meter. Det första fundamentet installerades i februari 2014, och den första kilowattimmen producerades i december 2014.

Sammanlagt 88 kraftkablar med en sammanlagd längd om 108 kilometer (det så kallade inre parkkablaget) transporterar kraften från var och en av de 80 vindkraftverken, initialt på en spänningsnivå om 33 kV AC, till vindkraftsparkens transformatorstation. Därifrån når växelströmmen nätoperatören Tennets så kallade omriktarstation vid en högre spänningsnivå om 155 kV. För att transportera elen över ett avstånd på 200 kilometer till Büttel vid Schleswig-Holstein-kusten så förlustfritt som möjligt omvandlas växelströmmen vid Tennets omriktarstation tillbaka till likström.

Tysklands första havsbaserade hotell

De två vindkraftparksgrannarna DanTysk och Sandbank drar nytta av ett unikt driftkoncept i Nordsjön. En havsbaserad bostadsplattform som är hopkopplad med DanTysks transformatorstation har plats för 50 servicetekniker. I skift tillhandahåller de underhåll och servicearbete 365 dagar om året.

Serviceteamen arbetar och bor på sex våningar. Dessa har inte bara kontor och sovrum, utan också verkstäder, matsal, gym, bio och ett sjukhus – och naturligtvis en fantastisk utsikt. 

DanTysk är en joint venture mellan Vattenfall (51 %) och SWM, Stadtwerke München (49 %).

Mer information (öppnas i nytt fönster)