Till startsidan

Höge Väg vindkraftspark

Höge Väg vindkraftspark
Vid Maltesholm i Kristianstads kommun har Vattenfall etablerat vindkraftsparken Höge Väg, som omfattar 18 vindkraftverk.

Fakta

Vindkraftsparken omfattar 18 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 36,9 MW. Vindkraftverken beräknas årligen producera cirka 107 GWh, vilket motsvarar hushållsel till cirka 21 500 hushåll. Vindförutsättningarna är goda i området och parken bidrar med en betydande mängd förnybar el till södra Sverige, där förbrukningen är som störst i landet.

Det är den spanska vindkrafttillverkaren Gamesa som har levererat vindkraftverken. Höge Väg vindkraftspark är Vattenfalls största vindkraftspark i södra Sverige.

Vattenfall äger Höge Väg vindkraftspark tillsammans med bank- och försäkringskoncernen Skandia.

Batterianläggning för lagring av vindenergi

Under 2023 kopplas en batterianläggning för energilagring till Höge väg vindkraftspark. Batterierna med tillhörande kraftelektronik ryms i 46 batterimoduler med en total effekt på 25 MW och 29 MWh energilagringskapacitet.

Batterianläggningen bidrar till minskade elpristoppar och bevarar balansen i elsystemet, vilket gör elnätet mer stabilt. Anläggningen planeras tas i drift våren 2024.

Projektets historia

I september 2013 köpte Vattenfall vindkraftsprojektet vid Maltesholm utanför Kristianstad i Skåne.

I samband med förvärvet fick projektet namnet Höge Väg vindkraftspark. Parken har fått sitt namn efter den stora väg som leder upp till Linderödsåsen från Kristianstadslätten. Vägen byggdes på 1700-talet och är idag ett kulturminne.

Tillståndsansökan lämnades in till länsstyrelsen i Skåne 2009. Tillståndet överklagades av närboende till mark- och miljödomstolen samt till Mark- och miljööverdomstolen som inte ändrade det. År 2012 vann tillståndet laga kraft. 

I december 2014 startade byggnationen av Höge Väg vindkraftspark. De första vindkraftverken levererades av Gamesa under sommaren 2015. Det sista vindkraftverket var uppe i oktober 2015. Hela parken togs över av Vattenfalls driftavdelning under våren 2016.

Kontakt till driften

Telefon: 0498-28 51 19
E-post: operation.onshore@vattenfall.com

Mer information (öppnas i nytt fönster)