???backToStart???

Höge Väg vindkraftspark

Höge Väg vindkraftspark
Vid Maltesholm i Kristianstads kommun har Vattenfall etablerat vindkraftsparken Höge Väg, som omfattar 18 vindkraftverk.

Vindkraftverken beräknas årligen producera cirka 107 GWh, vilket motsvarar hushållsel till cirka 21 500 hushåll. Vindförutsättningarna är goda i området och parken bidrar med en betydande mängd förnybar el till södra Sverige, där förbrukningen är som störst i landet.

Vattenfall äger Höge Väg vindkraftspark tillsammans med bank- och försäkringskoncernen Skandia.

Batterianläggning för lagring av vindenergi

Under 2023 kopplas en batterianläggning för energilagring till Höge väg vindkraftspark. Batterierna med tillhörande kraftelektronik ryms i 46 batterimoduler med en total effekt på 25 MW och 29 MWh energilagringskapacitet.

Batterianläggningen bidrar till minskade elpristoppar och bevarar balansen i elsystemet, vilket gör elnätet mer stabilt. Anläggningen planeras tas i drift våren 2025.

Projektets historia

I september 2013 köpte Vattenfall vindkraftsprojektet vid Maltesholm utanför Kristianstad i Skåne.

I samband med förvärvet fick projektet namnet Höge Väg vindkraftspark. Parken har fått sitt namn efter den stora väg som leder upp till Linderödsåsen från Kristianstadslätten. Vägen byggdes på 1700-talet och är idag ett kulturminne.

Tillståndsansökan lämnades in till länsstyrelsen i Skåne 2009. Tillståndet överklagades av närboende till mark- och miljödomstolen samt till Mark- och miljööverdomstolen som inte ändrade det. År 2012 vann tillståndet laga kraft. 

I december 2014 startade byggnationen av Höge Väg vindkraftspark. De första vindkraftverken levererades av Gamesa under sommaren 2015. Det sista vindkraftverket var uppe i oktober 2015. Hela parken togs över av Vattenfalls driftavdelning under våren 2016.

Kontakt till driften

Telefon: 0498-28 51 19
E-post: operation.onshore@vattenfall.com

???headline.moreInformation???