Till startsidan

Horns Rev 1

Horns Rev havsbaserade vindkraftpark
Om du står på Jyllands västkust och ser ut mot horisonten kan du nätt och jämnt skymta en av världens största vindkraftparker, knappt 20 kilometer utanför kusten i Nordsjön. Där, på Horns Rev, är vindförhållandena perfekta för vindkraftproduktion.

Fakta och tekniska fördelar

Horns Rev 1 vindkraftpark bidrar till Vattenfalls mål att fördubbla vindkraftsproduktionen under de kommande 10–15 åren. Vindkraftparken ligger också i linje med den danska regeringens mål att bygga ut vindkraftsproduktionen med havsbaserade vindkraftparker.

En vindkraftpark till havs producerar nästan dubbelt så mycket elkraft som en liknande vindkraftpark på land, eftersom vindförhållandena till havs är gynnsammare. Vid Horns Rev blåser vinden i genomsnitt 10 meter per sekund, vilket utgör perfekta förhållanden för att producera vindkraft. Det är även viktigt att vattnet är relativt grunt för att det inte ska bli orimligt dyrt att bygga en vindkraftpark – ju djupare vatten desto mer kostar projektet. Vid Horns Rev är vattendjupet mellan 6 och 14 meter.

För att vindkraftverkens kapacitet ska kunna utnyttjas maximalt har de byggts 560 meter från varandra. De 80 vindkraftverken har installerats på en yta av totalt 20 kvadratkilometer.

Vingarna är 39 meter långa och har snurrat sedan 2002. Hela anläggningens totala effekt är 160 MW.

Vindkraftverken är sammankopplade i ett elnät med en spänning på 33 kilovolt. Den producerade elkraften leds vidare till en transformatorplattform i utkanten av vindkraftparken. Här transformeras spänningen upp till 150 kV innan elkraften leds till fastlandet vid Hvidbjerg Strand via en 21 kilometer lång undervattenskabel.

Undervattenskabeln är tillverkad i Norge, och den är den första plastisolerade 150 kV-kabeln i världen. Med en diameter på 19,2 centimeter är det också den grövsta undervattenskabel som hittills tillverkats.