Till startsidan

Kentish Flats Extension

Kentish Flats Extension
Kentish Flats Extension byggdes 2015, tio år efter färdigställandet av Kentish Flats. Vindkraftsparken kan alstra upp till 173 000 megawattimmar (MWh) ren el varje år.

Historia

I februari 2013 fick Vattenfall tillstånd att utöka den befintliga vindkraftsparken Kentish Flats. Elarbeten till havs och på land började i slutet av 2014, och sommaren därpå gjordes de stora arbetena med att konstruera och installera vindkraftverken. Kentish Flats Extension levererade el till det nationella elnätet för första gången i augusti 2015 och vindkraftsparken invigdes officiellt i juni 2016.

Fakta om Kentish Flats Extension

Kentish Flats Extension ligger väster och söder om Kentish Flats, mer än 7 kilometer utanför Herne Bay och Whitstable, och täcker en yta på cirka 7,8 km². Vindkraftsparkens 15 3,3 MW Vestas-turbiner har en sammanlagd effekt på 49,5 MW.

Med sina 139,6 meter är vindkraftverken i Kentish Flats Extension högre än grannparkens och de kan generera el i lägre vindhastigheter.