Till startsidan

Kilforsen

Kilforsen
Bygget av Kilforsens kraftverk påbörjades 1947 med att Vattenfall byggde en ny väg mellan Betåsen och Imnäs, i närheten av Ångermanälven i norra Sverige. Eftersom ett ganska okonventionellt vattenkraftverk skulle byggas på torra land mellan de båda älvarna behövdes vägen för att sköta logistiken. Lösningen hade flera fördelar jämfört med att bygga kraftverket vid någon av älvarna.

Historia

Kilforsens kraftverk byggdes mellan Ångermanälven och Fjällsjöälven som flyter samman med Ångermanälven. Genom att placera kraftverket mellan de båda älvarna kunde det byggas på torra land, samtidigt som en del av Fjällsjöälvens skönhet kunde bevaras.

En 1 kilometer lång kanal byggdes och en tunnel på 1,7 kilometer sprängdes ut ur berget. En liten konstgjord sjö fungerar som utjämningsmagasin, och ger samtidigt liv åt den annars ganska ödsliga trakten. När vattnet når Kilforsens kraftverk störtar det nerför hela fallhöjden på 99 meter och fortsätter sedan genom en 2,7 kilometer lång tunnel innan det når Ångermanälven.

Teknisk information

Kraftverket använder Francis-turbiner. Kilforsen är ett av Vattenfalls största vattenkraftverk. Kraftverket togs i drift 1953.

Mer information (öppnas i nytt fönster)