Till startsidan

Kriegers Flak

Kriegers Flak
Kriegers Flak ligger i Östersjön, 15–40 kilometer utanför den danska kusten. "Flak" betyder grund, och detta är uppkallat efter den danske sjöofficeren Christian Krieger, som kartlade Östersjön år 1840. Den havsbaserade vindkraftsparken kan täcka den årliga elanvändningen för motsvarande 600 000 hushåll.

I maj 2020 installerade Vattenfall det första fundamentet på Kriegers Flak, och det första vindkraftverket kom på plats i början av 2021. Trots de logistiska utmaningar som Covid-19-pandemin medförde, kunde tidplanen följas och samtliga 72 vindkraftverk var installerade i början av sommaren 2021.

Under installationsfasen förmonterades turbinerna och transporterades från hamnen i Rønne på Bornholm. Underhåll och service av Kriegers Flak hanteras från Klintholms hamn på Møn.

Milstolpe för fossilfri energi

Med Kriegers Flak har en milstolpe för en fossilfri energi nåtts. För första gången någonsin ansluter ett havsbaserat elnät två vindkraftsparker i två olika länder. Som en del av projektet Combined Grid Solution är Kriegers Flak sammankopplad med den tyska vindkraftsparken Baltic II, som ligger mindre än 30 kilometer sydost om Kriegers Flak. Detta gör det möjligt att dela fossilfri energi mellan Danmark och Tyskland.

Mer information (öppnas i nytt fönster)