Till startsidan

Letsi vattenkraftverk

Letsi
Letsi kraftverk var den första som utvecklades i Lilla Luleälven , en mindre gren av Luleälven i söder.

Byggplaner

När bygget skulle börja, mötte Vattenfall motstånd från det lokala samiska samhället. Den främsta invändning var att kraftverket skulle inkräkta på renskötseln. 

Vattenfalls dåvarande generaldirektör, Åke Rusck, såg till att planerna för Letsi kraftstation ändrades på flera olika sätt för att visa större hänsyn för lokalmiljön och lokalsamhället. Även om energibranschens främsta ambition var att utveckla vattenkraft till lägsta möjliga kostnad, blev detta inte fallet i Letsi.

Bygget började 1960 och Letsi kraftstation togs i drift 1967, med Francis-turbiner som var väl förankrade i berggrunden 136 meter under marken.

Om Luleälven

Vattenkraft är en pålitlig, säker och förnybar energikälla. Idag tillgodoses nästan hälften av Sveriges totala elbehov med hjälp av vattenkraft. Luleälven, som Letsi tillhör, är Vattenfalls och Sveriges viktigaste älv för produktion av vattenkraft.

Mer information (öppnas i nytt fönster)