Till startsidan

Lillgrund – Sveriges största havsbaserade vindkraftspark

Lillgrund – Sveriges största havsbaserade vindkraftspark
Öresunds grågröna vågor böljar och vinden biter. Kaptenen sätter kurs västerut, mot Sveriges största havsbaserade vindkraftspark: Lillgrund. På den blåsiga färden ut till vindkraftsparken skymtar både Öresundsbron och Malmös Turning Torso. De vita vindkraftverken är 115 meter höga och tornar upp sig på alla sidor om oss. Den stora runda transformatorstationen – själva hjärtat i parken – ligger i vindkraftsparkens ena ände.

10 kilometer ut till havs

När Lillgrunds vindkraftspark togs i drift i december 2007 var det världens tredje största vindkraftspark. De 48 vindkraftverken har en effekt på 2,3 MW vardera. 

De 115 meter höga vindkraftverken och den runda transformatorstationen i Lillgrund ligger ungefär 10 kilometer från kusten och kan ses längs horisonten.  

Hur påverkas miljön?

Alla energiproduktion påverkar miljön. För en vindkraftspark sker den största påverkan när parken byggs. Alla olika intressen vägdes mot varandra när Lillgrund planerades. Stor hänsyn togs till växt- och djurliv, fritidsaktiviteter, kulturmiljö, sjöfart och fiske samt till lokalbefolkningen. Under drift är Lillgrund praktiskt taget fritt från miljöfarliga utsläpp.

För att ta reda på mer om hur vindkraft påverkar miljön har Vattenfall genomfört studier innan och efter vindkraftsparken byggdes. Studierna omfattade fisk, musslor, övrig marint djurliv, marint växtliv och fåglar.  

Vattenfall har genomfört tre opinionsundersökningar – före, under och efter byggandet av vindkraftsparken. Dessa visade att andelen invånare som är positiva eller neutrala till vindkraftsparken har ökat.

Mer information (öppnas i nytt fönster)