Till startsidan

Messaure

Messaure
När dammen till Messaure kraftverk byggdes mellan åren 1957 och 1963 var den en av Europas största. Dammen är nästan två kilometer lång och över 100 meter hög och hör till Vattenfalls mest omfattande dammbyggen. För att få grepp om hur stora mängder fyllnadsmassor som användes i dammen brukar man säga att de motsvarar materialet i fyra Cheopspyramider.

Bygget av damm och kraftverk

Det största uppbådet av lastbilar och liknande fordon som någonsin använts vid ett kraftverksbygge mobiliserades för att transportera fyllnadsmassorna. 1960 användes 150 lastbilar och 270 förare som arbetade i skift under stark ekonomisk press. 60 mekaniker var anställda enbart för att underhålla och serva maskinparken.

Messaure kraftverk var förberett för utbyggnad med ett tredje aggregat. Detta tredje aggregat byggdes och installerades under åren 1980–1983. Messaure är ett av Vattenfalls största vattenkraftverk.   

Om Luleälven

Vattenkraft är en pålitlig, säker och förnybar energikälla. Idag tillgodoses nästan hälften av Sveriges totala elbehov med hjälp av vattenkraft. Luleälven, som Messaure tillhör, är Vattenfalls och Sveriges viktigaste älv för produktion av vattenkraft.

Mer information (öppnas i nytt fönster)