Till startsidan

Näs

Näs
Näs kraftstation är ett av Vattenfalls vattenkraftverk i Dalälven. Kraftverket togs i drift 1978 i sin nuvarande form, men Näs historia går mycket längre tillbaka än så.

Ett av de första vattenkraftverken

Redan i slutet av 1800-talet byggdes ett vattenkraftverk i nedre delen av Dalälven, ungefär 100 kilometer från utloppet i Bottniska viken. De första två generatorerna, som hade en installerad effekt på 200 kW vardera, färdigställdes 1898. Vid den tiden stod kraftverket för hälften av Sveriges elproduktion. Under det följande decenniet byggdes fler aggregat och 1910 var kraftverket ett av Sveriges största. Kraftverket försörjde lokala företag med el, däribland Sandviken. Efter att ha tecknat avtal med Sandviken byggdes en kraftledning som slog alla tidigare rekord – 50 kilometer lång med en kapacitet på 20 kV – för att överföra elen till företagets fabriker. Vattenfall köpte kraftverket 1936 och drev det fram till 1980.  

Det gamla kraftverket byts ut

1976 bedömdes det vara olönsamt att renovera det gamla kraftverket och en ny damm och ett nytt kraftverk började byggas. När beslutet fattades hade de gamla aggregaten varit i drift i nästan 80 år. Det gamla kraftverket ersattes, men finns kvar som ett kulturmonument. Det kan fortfarande drivas i demonstrationssyfte, men ingår inte i Vattenfalls produktionsanläggningar.  

Mer information (öppnas i nytt fönster)