Till startsidan

Ringhals

Ringhals
Ringhals kärnkraftverk ägs av Vattenfall (70,4 procent) och Sydkraft Nuclear Power (29,6 procent). Det ligger ungefär 60 kilometer söder om Göteborg och är en av de största arbetsplatserna i Hallands län.

Reaktorer

Ringhals har fyra reaktorer, varav två är i drift. Det är ett av få kärnkraftverk som har både kokvatten- och tryckvattenreaktorer. 

Den första reaktorn (R1) är en kokvattenreaktor som byggdes av Asea-Atom. Den var i drift mellan januari 1976 och december 2020.

De tre övriga reaktorerna (R2, R3 och R4) är tryckvattenreaktorer som tillverkats av Westinghouse. R2 var i drift från maj 1975 till december 2019. R3 och R4 har en installerad elektrisk kapacitet på 1 074 MW respektive 1 130 MW. R3 togs i drift i september 1981 och R4 togs i drift i november 1983. 

Historia

Ringhals historia går tillbaka till 1965 då Vattenfall började köpa mark på Väröhalvön. Under de följande åren skickades anbudsförfrågningar ut för en kokvattenreaktor och en tryckvattenreaktor. 1968 godkände regeringen byggande och drift av ett kärnkraftverk och en reaktor av varje sort köptes från Asea-Atom respektive Westinghouse, som valts som leverantörer. Byggarbetena i Ringhals påbörjades 1970 och 1972 var arbetsplatsen en av Europas största, med ungefär 3 200 personer i arbete. Ringhals kommersiella drift startade när reaktor två togs i drift 1975 och under de följande åren anslöts de övriga reaktorerna till elnätet.  

Ringhals nådde en milstolpe 1998 då kärnkraftverket producerat 400 TWh el, vilket vid tillfället var tio procent av all el som förbrukats i Sverige sedan glödlampan introducerades i början av seklet. 2018 slog Ringhals produktionsrekord då kärnkraftverket producerade 30 TWh el.

Driften av Ringhals kärnkraftverk är ett stort projekt i sig. Här sker dock även omfattande forsknings- och utvecklingsarbete inom kärnkraftsområdet, eftersom åtskilliga av anläggningens tekniker och ingenjörer är experter inom sina respektive områden.

2015 tog Ringhals styrelse beslut om att stänga Ringhals 2 i december 2019 och Ringhals 1 i december 2020.

Mer information (öppnas i nytt fönster)