Till startsidan

Slufterdam

Slufterdam
Den landbaserade vindkraftparken Slufterdam invigdes i maj 2004. Parken ligger på en av Nederländernas blåsigaste platser: Maasvlakte-området i Rotterdam på sydvästkusten.

Vattenfall och Eneco byggde i februari 2019 en ny och bättre version av vindkraftparken Slufterdam. De 17 gamla vindkraftverken i parken byttes ut mot 14 mycket mer effektiva kraftverk, vilket gjorde att kapaciteten nästan fördubblades, från 25,5 till 50,4 MW. De 14 vindkraftverken producerar 180 GWh vindenergi per år, tillräckligt för att täcka den genomsnittliga årsförbrukningen för 60 000 hushåll. 

En landbaserad vindkraftspark på en av Nederländernas blåsigaste platser 

Slufterdam-området är en av de blåsigaste platserna i Nederländerna. Vindstyrkan är så stark i detta område att produktionen av el kan jämföras med havsbaserade vindkraftverk, där vindförhållandena normalt är mycket bättre än på land.

Konstruktivt samarbete

Vindparken Slufterdams unika läge, intill ett vackert natur- och rekreationsområde, förenar olika sociala och ekonomiska intressen. Alla inblandade parter – naturskyddsorganisationer, kommuner, Rotterdams hamn och energiföretag – arbetade tillsammans mot det slutliga målet: mer hållbar energi som också bidrar till restaurering av naturen.

Natuurfonds investiert in die küstennahe Natur Slufterdam

Der Natuurfonds (Naturfonds), eine Initiative von Vattenfall und Eneco, wird seit seiner Eröffnung im Jahr 2019 durch die Produktion des renovierten Windparks Slufterdam finanziert. Der Natuurfonds unterstützt Projekte und Initiativen in Voornes Duin und Voordelta, die zur Stärkung der Natur und des Naturerlebnisses beitragen. Die Zuid-Hollands Landschaft-Stiftung, der Naturdenkmäler-Verband und die Gemeinde Westvoorne haben sich ebenfalls der Initiative angeschlossen. Ausgangspunkt des Fonds ist die Erreichung struktureller Verbesserungen der Natur in der Region. Auf diese Weise können sich nachhaltige Energieerzeugung und Naturentwicklung gegenseitig unterstützen.

Mer information (öppnas i nytt fönster)