Till startsidan

Stalon – uppkallat efter en jätte

Stalons kraftverk
Stalons kraftverk ligger mellan sjöarna Malgomaj och Kultsjön i Ångermanälven. Byggarbetet startade 1958 och kraftverket togs i drift 1961. Det var risk för elbrist i Sverige vid den tiden, vilket fick arbetarna att öka takten och kraftverket blev klart tidigare än planerat. Kraftverket använder en Francis-turbin med en installerad effekt på 130 MW.

Uppkallat efter en jätte

Stalon har fått sitt namn efter en jätte i samernas berättelser. De fruktade Stalo, en enorm cyklop som åt människor tillsammans med sin fru. Byggarbetarna tyckte att namnet Stalon passade för kraftverket.

Kraftverket har en installerad effekt på 130 MW. Det använder en Francis-turbin och utnyttjar en fallhöjd på 199 meter.