Till startsidan

Stenkullafors

Vattenkraftverket Stenkullafors

Vattenkraftverket Stenkullafors ligger i Ångermanälvens övre lopp, mellan kommunerna Vilhelmina och Åsele. Kraftverket utnyttjar en serie mindre forsar som sträcker sig ungefär 40 kilometer. Den största har en fallhöjd på ungefär fem meter, medan de övriga är mindre och ligger långt ifrån varandra. Forsarna innehåller relativt lite energi, och den här sträckan var därför den sista som utnyttjades i älven, som i övrigt har en rad kraftverk från fjällsjöarna till havet.

Kraftverket använder en Kaplan-turbin.