Till startsidan

Stensele

Stensele kraftstation

Stensele kraftstation ligger i Umeälven. Kraftverket togs i drift 1960. Det använder en Kaplan-turbin och utnyttjar en fallhöjd på 19 meter.