Till startsidan

Thanet vindkraftspark

Thanet vindkraftspark
Thanet färdigställdes i september 2010 och är en av världens just nu största havsbaserade vindkraftsparker.

Storbritannien har gynnsamma förhållanden för vindkraft

Perfekta vindförhållanden, tillräckliga stöd och höga elpriser är viktiga faktorer som gör att det i Storbritannien är lönsamt att investera i havsbaserade vindkraftsparker. Vattenfall deltar därför i flera vindkraftprojekt i Storbritannien.

Fakta om Thanet havsbaserade vindkraftspark

Vindkraftsparken består av 100 Vestas V90-vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 300 MW. Det kommer att bidra stort till regeringens nationella och regionala mål för produktion av förnybar energi, och ökar den totala effekten hos Storbritanniens havsbaserade vindkraftverk med över 30 %.

Vindkraftsparken ligger på 20–25 meters vattendjup och täcker en yta på 35 km². Vindkraftverken är som mest upp till 115 meter höga och har ett minsta avstånd till havsnivån på 22 meter. Avståndet mellan vindkraftverken är cirka 500 meter inom raderna och 800 meter mellan raderna.

Fördelar för närområdet

Thanet havsbaserade vindkraftspark ligger cirka 12 kilometer utanför Foreness Point, den östligaste delen av Kent. Området kan få många olika fördelar av vindkraftsparken. Genom projektet kan lokala arbetstillfällen skapas, och turismen kan öka genom att vindkraftsparken drar till sig besökare. Parken kan även bidra stort till att de uppställda målen för förnybar elproduktion uppnås i sydöstra Storbritannien, något som hjälper till att bromsa klimatförändringarna.