Till startsidan

Umluspen

Umluspen
Umluspen är det första av Vattenfalls tre vattenkraftverk i övre Umeälven mellan sjön Storuman och Juktån (Umeälvens näst största biälv).

Historia

Kraftverket började byggas 1953 och de båda aggregaten togs i drift 1957. Umluspen ligger vid Storuman, som även fungerar som kraftverkets magasin med en total reglerkapacitet på 1 110 miljoner m3 och en reglerhöjd på 7 meter. Bruttofallhöjden är 34 meter.

Umluspen använder två Kaplan-turbiner.

Ny typ av olja minskar brandrisk

Transformatorerna i ett vattenkraftverk innehåller stora mängder olja som kan vara farlig vid brand. Efter en testperiod började Umluspen 2002 använda en ny typ av olja för att minska riskerna. Samtidigt byttes kraftverkets högspänningstransformator ut. Den nya biologiskt nedbrytbara oljan hade inte använts tidigare i den här typen av högspänningstransformatorer (150 kV). Förutom att oljan är biologiskt nedbrytbar ger den inte heller några giftiga restprodukter, vilket minskar påverkan på miljön. Dessutom är den inte lika lättantändlig och får inte elden att spridas. Om oljan ändå antänds slocknar den mycket snabbt.