Till startsidan

Vietas – kraftverket med två källor

Vietas – kraftverket med två källor
Ett vattenkraftverk får vanligtvis sin kraft från ett enda vattendrag. Vietas får den från två. Vatten transporteras genom en sju kilometer lång tunnel från de sex sjöar som utgör Suorvamagasinet. En annan tunnel ansluter till Satisjauremagasinet fem kilometer bort, vilket gör att Vietas kan hämta vatten från båda källorna. För att kunna bygga Vietas kraftstation var man även tvungen att bygga en uppmärksammad väg mellan Luleluspen och Suorva. Vägen kallas Vägen Västerut och byggdes för att underlätta transporterna under arbetet med Vietas kraftstation och Satisjauremagasinet.

Skrämmande berggrund

En av utmaningarna med Vietas, som kunde skrämma även de mest garvade bergarbetarna, var att berget där de skulle gräva tunnlarna bestod av smällberg – berg som är känsligt för bergskott. Med kraftiga ljudsmällar kunde stora klippblock falla ner från tak och väggar i tunneln, på grund av de spänningsskillnader i berget som uppstod vid sprängarbetena. Detta löstes med olika förstärkningar och genom att väggar och tak täcktes med nät.

Vietaskuppen

1971 ägde den berömda kassaskåpskuppen i Vietas rum, då inbrottstjuvar stal lönerna som skulle betalas ut till personalen. Det var en infernaliskt smart genomförd kupp – tjuvarna hade lyckats ta sig in i det rum där kassaskåpet stod, och markerat platsen genom att slå en spik rakt genom golvet. Mitt i natten kröp de sedan under huset tills de hittade sin spikmarkör, sågade sig genom golvet och använde en skärbrännare för att öppna kassaskåpet. På så vis lyckades de skaffa sig ett försprång på flera timmar innan stölden upptäcktes. Faktum är att de har behållit sitt försprång ända till idag, eftersom brottet numera hör hemma hos avdelningen olösta fall.

Om Luleälven

Vattenkraft är en pålitlig, säker och förnybar energikälla. Idag tillgodoses nästan hälften av Sveriges totala elbehov med hjälp av vattenkraft. Luleälven, som Vietas tillhör, är Vattenfalls och Sveriges viktigaste älv för produktion av vattenkraft.

Vietas är Vattenfalls näst västligaste vattenkraftverk i Luleälven, och en av företagets större anläggningar. Normalt fjärrstyrs Vietas från Vattenfalls kontrollrum i Vuollerim, som ansvarar för alla vattenkraftverk i Luleälven.

Mer information (öppnas i nytt fönster)