Till startsidan

Vittjärv

Vittjärv
Vittjärvs kraftstation är ett av de minsta kraftverken i Luleälven. Det har en fallhöjd på endast sex meter för elproduktion. På grund av den låga fallhöjden är det ett av få kraftverk som använder rörturbiner av Kaplan-typ. Istället för att vattnet kommer in i turbinen genom en spiral använder Vittjärv ett rör som leder vattnet genom turbinerna. Av Vattenfalls övriga vattenkraftverk är det bara Parki kraftstation som också använder en rörkonstruktion.

Byggt på jord

En annan skillnad mot Vattenfalls övriga vattenkraftverk är att Vittjärvs kraftstation inte står på berggrunden. På den plats där kraftverket byggdes låg berggrunden för djupt för att det skulle vara praktiskt möjligt att schakta. Istället blev lösningen att bygga en betongplatta som byggnaden kunde stå på.

Jättekonstruktion

Trots att anläggningens kapacitet inte är så stor har byggnaden ett imponerande format och sträcker sig hela 45 meter över marknivå. Det beror på att den måste klara av att ta emot 2 000 m3 vatten per sekund. Anläggningen är byggd helt ovan mark, och har därmed inte den traditionella utformningen med en vertikal tunnel där fallhöjden utnyttjas för att leda fram vattnet till turbinen. I stället har turbinen placerats i ett rör i strömmen, där den begränsade fallhöjden på sex meter plus vattenströmmens hastighet utnyttjas för att producera elektricitet. Anläggningen har sju utskov.

Om Luleälven

Vattenkraft är en pålitlig, säker och förnybar energikälla. Idag tillgodoses nästan hälften av Sveriges totala elbehov med hjälp av vattenkraft. Luleälven, som Vittjärv tillhör, är Vattenfalls och Sveriges viktigaste älv för produktion av vattenkraft.