Till startsidan

Älvkarleby

Älvkarleby
Sveriges äldsta vattenkraftverk – Olidan (i Göta älv), Porjus (i Luleälven) och Älvkarleby (i Dalälven) – byggdes alla i början av 1900-talet med det huvudsakliga syftet att producera el till järnvägen och närliggande industrier. Detta var början på utbyggnaden av vattenkraften och viktigt steg för Sveriges industrialisering.

Dalälven rinner genom själva hjärtat av Sveriges gruvindustri. Många bruk har byggts längs älven, som även har använts för att flotta timmer i stor skala. Idag har Vattenfall tre kraftverk i Dalälven: Näs, Söderfors och Älvkarleby.  

Historia och teknik

Älvkarleby kraftverk ligger åtta kilometer från Dalälvens utlopp i Östersjön. Älvkarleby var en viktig boplats redan på bronsåldern – förmodligen var det laxfisket som lockade folk till trakten – och älven är fortfarande en populär sportfiskeälv, även efter bygget av kraftverket.  

Älvkarleby var Vattenfalls tredje största kraftverk efter Olidan i Trollhättan och Porjus i norra Sverige. Syftet med bygget av Älvkarleby var att försörja mellersta Sverige med el. Kraftverket ritades av arkitekten Erik Josephson, som även ritade Olidans kraftverk. Älvkarleby hade ursprungligen en installerad kapacitet på 70 MW, men den har ökat med tiden och ligger nu på 125 MW.

Det nya kraftverket

Nya dammar byggdes runt 1990 och de nya dammarna ligger ungefär där de gamla låg. Betongen i de ursprungliga dammarna hade urlakats kraftigt och i samband med bygget av de nya dammarna byggdes även kraftverket ut. Under 1988–91 byggdes ett nytt kraftverk bredvid det gamla.

Mer information (öppnas i nytt fönster)