???backToStart???

Bergeforsen

Bergeforsen
Bergeforsens kraftverk ligger i Indalsälven. Kraftverket, som togs i drift 1955, har en installerad effekt på 174 MW och utnyttjar en fallhöjd på 23 meter. I nära anslutning till kraftverket ligger även en av Vattenfalls fiskodlingar.

För att säkerställa vattenkraftverkens livslängd har Bergeforsens kraftverk renoverats och en ny utskovskanal har byggts. Arbetet med den nya utskovskanalen påbörjades under juni 2011 och avslutades under hösten 2014.

Vattenfall investerar i alla dammar för att förstärka skyddet vid extrema väderförhållanden. Det innebär att vi höjer dammarna, stärker deras botten, förstorar dammens luckor, eller som i fallet med Bergeforsen, bygger en ny utskovskanal. Detta kommer att öka både anläggningens verkningsgrad och effekt och samtidigt förbättra dess miljöegenskaper.

Kraftverket ägs gemensamt av Vattenfall (60 %) och Uniper (40 %).

???headline.moreInformation???